Den moderna omsorgen

Hemtjänsten är en av de organisationerna i en kommun vars funktion påverkar på ett avgörande sätt kommuninvånarnas uppfattning av hur en kommun verkar för deras väl och ve.

Hemtjänsten arbetar inom ett lagrum som de senaste tjugo år har varit fokus för en utveckling mot en mer individualiserad form av biståndsbedömning i syfte att på ett bättre sätt tillvarata individers möjligheter till fortsatt socialsammanhang, kulturell upplevelse och inte minst förlänga individers livskvalité när de väljer att bo kvar i eget boende. Hemtjänsten har utvecklats från att i sin början mer eller mindre vara inriktat på välgörenhet till att idag absolut handla om individernas möjlighet till fortsatt värdigt liv, men inte minst är det en lagstadgad rättighet.

 

Äldreomsorgen i Sverige har utvecklats mot bejakandet av individualiserade processer, vilket betyder att i det mån detta är möjligt ska den person som får äldreomsorg också vara delaktig i utformningen av hur biståndsbeviljade insatser skall utföras. Utvecklingen har alltså gått mot att, redan i utredningen av behovet på äldreomsorg, fokusera på vad som efterfrågas och vara lyhörda på de individuella variationerna. Detta menas att det inte finns en utförande på insats som är den andra lika, alltså tillsynes liknande moment mellan olika individer i själva verket kan vara mycket olika. Denna utveckling har lett till att vi i Sverige aktivt arbetat för att höja kvalitén på de insatser som erbjuds genom skapandet av förståelse för den åldrande människans behov på omsorg. 

 

Socialstyrelsen har sedan slutet av 90-talet arbetat med att ta fram metoder som idag utmynnat i IBIC/ÄBIC (IBIC är utvecklingen av ÄBIC). Alltså en metod som på ett gediget sätt tar sig ann den åldrande människans verkliga behov på omsorg och insatser som ser till att kvarhålla så långt detta är möjligt kopplingen till en meningsfull tillvaro. Kunskapen om den åldrande människan har också gett oss bättre förståelse för hur utförande av insatser kommer individen bäst till nytta. Häri också att behovet av att organisera oss i andra former än tidigare blivit mer och mer nödvändigt, med blicken mot organisationsformer som bättre lämpar sig för utförande av individualiserade tjänster. 

 

Vi befinner oss därför i behovet av prestationsbaserade organisationsformer och i mindre grad av produktionen av tjänster utifrån organisationen som utgångspunkt. Vi pratar alltså om organisationsformer som inte bygger på vad för personal vi har att tillgå, utan på vilket slags kompetenser vi har behov av. Organisationsformer som helt fokuserar på utförandet av biståndsbeviljade insatser enligt principen individen först i fokus och i andra han en flexibel organisationsform.

 

//swedcura.com/wp-content/uploads/2023/01/logo6208.png

Vi har en enkel idé om att vår erfarenhet kan stå till er förfogande. Vi är bra på organisationen av äldreomsorgen. För att förstå använder vi oss av vetenskapliga metoder och modeller.

Nyhetsbrev

Ange alltid din e-postadress här för att bli uppdaterad. Vi lovar att inte spamma!