• den kreativa

  Arbetsplatsen

  bygger på tillit

 • organisationens

  Utveckling

  finns hos medarbetarna

 • den gemensamma kraften

  Empowerment

  sammanför arbetsplatsen

Kontakta oss

08 - 40 22 702

Email Address

info@swedcura.se

alltid nära

dagligen

Vi vänder oss ...

till organisationen av äldreomsorgen, personal, chefer, verksamhetsutvecklare. 

Alla de medarbetare som behöver stöd och hjälp i samband med att man implementerar en ny organisation eller vill uppnå högre kvalité i sin verksamhet. 

Vi vänder oss till politiker och högre tjänstemän som vill få inspiration och kunskap i samband med konferenser och inspirationsdagar. 

Vi föreläser om våra metoder och delger också i form av workshops och seminarier vår kunskap. 

//swedcura.com/wp-content/uploads/2023/01/logo6208.png

Vi har en enkel idé om att vår erfarenhet kan stå till er förfogande. Vi är bra på organisationen av äldreomsorgen. För att förstå använder vi oss av vetenskapliga metoder och modeller.

Nyhetsbrev

Ange alltid din e-postadress här för att bli uppdaterad. Vi lovar att inte spamma!