• " I äldreomsorgen finner du
  den levande tidsresan
  "


  (Adrián 16 år)


  omsorg är att bry sig

 • erfarenhet & kompetens

  Verksamhet

 • erfarenhet & kompetens

  Organisation

Hör av dig

08 - 40 22 702

alltid nära

Dina idéer


stöd & kunskap till din
organisation & verksamhet

Vi lyssnar och sammanställer dina idéer om vad verksamheten kräver och hur organisationen borde kunna fungera. Vi hjälper dig hela vägen eller så länge du anser att vår kunskap och stöd är nödvändigt.

 • Utredningar

 • Verksamhetsutveckling

 • Organisationsutveckling

 • Implementeringar

//swedcura.com/wp-content/uploads/2017/06/person3.jpg

Organisationsutveckling

Förändra vissa delar eller hela din organisation. Vi hjälper dig genom alla delar eller utvalda processer.

TEAM

En organisationsmodell för äldreomsorgen som ger förutsättningar för införande av IBIC och BPSD

Äldreomsorg i tiden

Om en omvänt ledarskap, där chefen är en teamspelare som stödjer medarbetarna i sina uppdrag.

Artiklar

Hör av dig

08 - 40 22 702

Tillgängliga

Dagligen 9:00-20:00

//swedcura.com/wp-content/uploads/2023/01/logo6208.png

Vi har en enkel idé om att vår erfarenhet kan stå till er förfogande. Vi är bra på organisationen av äldreomsorgen. För att förstå använder vi oss av vetenskapliga metoder och modeller.

Nyhetsbrev

Ange alltid din e-postadress här för att bli uppdaterad. Vi lovar att inte spamma!