TILLIT SOM LEDNING

Den moderna organisationen av äldreomsorgen behöver struktureras kring en ledning som förstår att kraven på verksamheten kan bäras och utföras av de kompetenser som finns i organisationen. En större tillit än tidigare kräver också en investering i hållbara strukturer; genomarbetade analyser på konsekvenser i föreslagna beslut; en ledning som förstår att stödja sin verksamhet utifrån klara och tydliga överenskommelser. Den moderna ledningen behöver inte peka med fem fingrar på vad som ska utföras och på vilket sätt, eftersom arbetsgrupperna bygger på kompetens och erfarenhet. Tydliga och välformulerade ramar anger också hur ledningen ska stödja sin organisation att uppnå uppsatta mål och syften:

Chefens uppgift är att underlätta för medarbetarna att uppnå de mål, som fastställts för organisationen, genom att skapa goda förutsättningar för arbetet. Hur chefen utövar sitt ledarskap beror på de möjligheter som ges inom organisationen, de överordnades förväntningar, personalgruppens förväntningar och den enskilda chefens resurser.

Socialstyrelsen tog fram i början av 2000-talet ett rad underlag på hur ledning av en sådan organisation skulle kunna utformas, samtidigt som man förstod att kommuner försökt införa olika slags modeller för sina organisationer baserade på strukturer som provats inom olika andra områden som inte var äldreomsorgen. Något som tenderade att skapa en oändlig mängd av variationer på hur äldreomsorgen skulle utformas i sin organisationsstruktur. En givande modell på ledarskap har varit tillitbaseradledarskap. Modellen analyserades i tre olika rapporter och presenterades av det som kom att kallas för tillit-kommissionen. Modellen fokuserar på hur ledarskap kan utövas inom äldreomsorgen och vad som krävs för att agera i en tjänsteproducerande verksamhet.

Det är därför viktigt att utforma en organisation som kan agera i ett utförande som återspeglar den politiska ambitioner och som tillvaratar individens bästa. Den organisationen ska kunna hantera varje person utifrån individens egna behov på äldreomsorg. Det betyder också att förutsättningar för att få fram en sådan organisation måste ses över och viktiga moment som fungerar säkras, samtidigt som de moment som saknas byggas upp och implementeras.

En strukturmodell för en organisation ska kunna omsluta detta. En arbetsorganisation som tillhandahåller tjänster såsom äldreomsorg ska kunna hantera människors varierande behov. Det är å ena sidan en flexibilitet vi behöver men också en bas som är stabilt att stå på. Den komplexiteten innehar mångfacetterade aktioner och processer som alla ska inrymmas i en och samma organisationsform.

Man skulle kunna påstå att det är en omöjlighet man står inför när vi har framför oss en människas livsprocesser i ett livsstadium som ålderdomen handlar om, där saker och ting kan variera från en stund till en annan. Det som bestäms idag är inte längre aktuellt nästa dag då individen drabbas av en åkomma som förändrar dess livsvillkor totalt. En organisation ska ta höjd för att det är detta vi har att förvänta oss var och en av de personer som är i behov av äldreomsorg kan drabbas av.

//swedcura.com/wp-content/uploads/2023/01/logo6208.png

Vi har en enkel idé om att vår erfarenhet kan stå till er förfogande. Vi är bra på organisationen av äldreomsorgen. För att förstå använder vi oss av vetenskapliga metoder och modeller.

Nyhetsbrev

Ange alltid din e-postadress här för att bli uppdaterad. Vi lovar att inte spamma!