BOken om TEAM

Boken handlar om en organisationsmodell för äldreomsorgen som har utvecklats efter många års erfarenhet av FOU-forskning, privat omsorg och verksamhetsutveckling. Modellen bygger på två huvudprinciper: Tillit och Empowerment. Dessa principer identifieras som grundläggande för att främja en högkvalitativ äldreomsorg idag.

Tillit är avgörande eftersom vi behöver etablera en ledningsmodell som bygger på förtroende för att våra medarbetare ska kunna upprätthålla en äldreomsorg av hög kvalitet när de också ges de rätta förutsättningarna. Empowerment är oerhört viktigt att förstå som en funktion som återupprättar människors tro på sina förmågor, där idéer och olikheter respekteras och anses vara viktiga. Empowerment utgör en väg bort från de autoritära resonemangen om vem som leder och vem som lyder.

Team bildas inte om vi inte har en gemensam bild av hur vi vill vara organiserade, och ledningen måste förstå att stödja organisationerna med den kunskap och de verktyg som behövs. Det krävs en ökad förståelse för vad äldreomsorg verkligen innebär. Idag blandas vård och omvårdnad i diskussionen, men vi måste komma ihåg att vi arbetar inom äldreomsorgen.

Ledningsfrågorna behöver struktureras och visualiseras, och det krävs praktiska lösningar som kan integrera ny teknologi, nya tankesätt och bättre stöd för arbetsgrupper. Först måste vi etablera en plattform som kallas organisation där alla inser sig som viktiga och kan relatera till en gemensam mentalkarta och ett gemensamt språk.

Modellen började testas på Hesselgrenska i Hofors kommun, ett äldreboende för personer med olika former av demens och ett korttidsboende. Ett första resultat var medarbetarnas nyfunna känsla av sammanhang. Medarbetare som hade arbetat halva sitt liv på samma arbetsplats fann ny motivation och engagemang. Arbetsmiljöfrågorna fick gehör, och gemensamma frågeställningar riktades mot den verksamhet de ville utveckla.

Vi lärde oss att skilja på organisation, verksamhet och funktion samt att alla frågor inte kan omfattas av hela äldreomsorgen utan ibland bara av en medarbetare, ett problem eller en funktion som inte är på plats. Att lyssna på varandra och lita på att vi gör vårt bästa blev viktiga insikter. Att be om ursäkt och säga rätt saker vid rätt tillfälle blev en del av förbättringsresan som har pågått sedan dess.

 

//swedcura.com/wp-content/uploads/2023/01/logo6208.png

Vi har en enkel idé om att vår erfarenhet kan stå till er förfogande. Vi är bra på organisationen av äldreomsorgen. För att förstå använder vi oss av vetenskapliga metoder och modeller.

Nyhetsbrev

Ange alltid din e-postadress här för att bli uppdaterad. Vi lovar att inte spamma!