TEAM för äldreomsorgen

Viktigare än någonsin är frågan om hur vi organiserar oss inom äldreomsorgen. Fram tills idag har vi haft kunskap om hur olika yrkesgrupper ska samverka för individernas bästa. Men på senare tid framträder det som mycket viktigt att förstå hur äldreomsorgens personal ska samverka med varandra i en sammanhängande och effektiv struktur. Organisationsmodellen som TEAM, till exempel, utgör ett avgörande incitament för att strukturera äldreomsorgen så att den inte bara handlar om omvårdnad, utan också stöder oss i att agera med omsorgsperspektiv i alla skeden.

Med TEAM – tillit och empowerment som arbetsmodell, pratar vi alltså inte bara om att lära oss att hantera andra yrkesgrupper, utan även om hur vi inom äldreomsorgen kan organisera oss själva för att maximera vår verksamhets potential. Modellen ger oss ett övergripande perspektiv på vårt arbete, baserat på vår samlade kunskap och erfarenhet, och visar oss hur vi kan tillämpa detta i vårt dagliga uppdrag.

TEAM har som syfte att tydliggöra men framförallt att skapa en plattform som vi alla kan förstå och agera ifrån. Det är en plattform som ger oss trygghet i att vi utför vårt arbete på ett kvalitativt sätt och där vi kan känna oss säkra på att vi gör en positiv skillnad i de äldres liv.

TEAM som organisationsmodell för äldreomsorgen

 

Det är av avgörande betydelse att inte förväxla TEAM som en modell för hur olika yrkesgrupper ska samverka med det specifika begreppet ”TEAM” inom äldreomsorgen. Medan den tidigare betonar samarbete över yrkesgränserna, fokuserar den senare på hur personalen inom äldreomsorgen ska organisera sig själva för att nå gemensamma mål och leverera högkvalitativ vård och omsorg.

I dagens sammanhang är det mer väsentligt än någonsin att hitta arbetsmetoder som inte bara sammansvetsar arbetsgrupperna utan också effektiviserar och kvalitetssäkrar äldreomsorgen. Detta är särskilt viktigt med tanke på den ökande komplexiteten och kraven inom äldreomsorgssektorn. Att tillämpa rätt arbetsmodeller, såsom TEAM, kan vara avgörande för att säkerställa att personalen är organiserad på ett sätt som främjar samarbete, kontinuitet och professionalism, vilket i sin tur gynnar de äldre som får omsorgstjänster.

 

Boken om TEAM

BOken om TEAM

Boken handlar om en organisationsmodell för äldreomsorgen som har utvecklats efter många års erfarenhet av FOU-forskning, privat omsorg och verksamhetsutveckling. Modellen bygger på två huvudprinciper: Tillit och Empowerment. Dessa principer identifieras som grundläggande för att främja en högkvalitativ äldreomsorg idag.

Tillit är avgörande eftersom vi behöver etablera en ledningsmodell som bygger på förtroende för att våra medarbetare ska kunna upprätthålla en äldreomsorg av hög kvalitet när de också ges de rätta förutsättningarna. Empowerment är oerhört viktigt att förstå som en funktion som återupprättar människors tro på sina förmågor, där idéer och olikheter respekteras och anses vara viktiga. Empowerment utgör en väg bort från de autoritära resonemangen om vem som leder och vem som lyder.

Team bildas inte om vi inte har en gemensam bild av hur vi vill vara organiserade, och ledningen måste förstå att stödja organisationerna med den kunskap och de verktyg som behövs. Det krävs en ökad förståelse för vad äldreomsorg verkligen innebär. Idag blandas vård och omvårdnad i diskussionen, men vi måste komma ihåg att vi arbetar inom äldreomsorgen.

Ledningsfrågorna behöver struktureras och visualiseras, och det krävs praktiska lösningar som kan integrera ny teknologi, nya tankesätt och bättre stöd för arbetsgrupper. Först måste vi etablera en plattform som kallas organisation där alla inser sig som viktiga och kan relatera till en gemensam mentalkarta och ett gemensamt språk.

Modellen började testas på Hesselgrenska i Hofors kommun, ett äldreboende för personer med olika former av demens och ett korttidsboende. Ett första resultat var medarbetarnas nyfunna känsla av sammanhang. Medarbetare som hade arbetat halva sitt liv på samma arbetsplats fann ny motivation och engagemang. Arbetsmiljöfrågorna fick gehör, och gemensamma frågeställningar riktades mot den verksamhet de ville utveckla.

Vi lärde oss att skilja på organisation, verksamhet och funktion samt att alla frågor inte kan omfattas av hela äldreomsorgen utan ibland bara av en medarbetare, ett problem eller en funktion som inte är på plats. Att lyssna på varandra och lita på att vi gör vårt bästa blev viktiga insikter. Att be om ursäkt och säga rätt saker vid rätt tillfälle blev en del av förbättringsresan som har pågått sedan dess.

 

//swedcura.com/wp-content/uploads/2023/01/logo6208.png

Vi har en enkel idé om att vår erfarenhet kan stå till er förfogande. Vi är bra på organisationen av äldreomsorgen. För att förstå använder vi oss av vetenskapliga metoder och modeller.

Nyhetsbrev

Ange alltid din e-postadress här för att bli uppdaterad. Vi lovar att inte spamma!