Viktigare än någonsin är frågan om hur vi organiserar oss inom äldreomsorgen. Fram tills idag har vi haft kunskap om hur olika yrkesgrupper ska samverka för individernas bästa. Men på senare tid framträder det som mycket viktigt att förstå hur äldreomsorgens personal ska samverka med varandra i en sammanhängande och effektiv struktur. Organisationsmodellen som TEAM, till exempel, utgör ett avgörande incitament för att strukturera äldreomsorgen så att den inte bara handlar om omvårdnad, utan också stöder oss i att agera med omsorgsperspektiv i alla skeden.

Med TEAM – tillit och empowerment som arbetsmodell, pratar vi alltså inte bara om att lära oss att hantera andra yrkesgrupper, utan även om hur vi inom äldreomsorgen kan organisera oss själva för att maximera vår verksamhets potential. Modellen ger oss ett övergripande perspektiv på vårt arbete, baserat på vår samlade kunskap och erfarenhet, och visar oss hur vi kan tillämpa detta i vårt dagliga uppdrag.

TEAM har som syfte att tydliggöra men framförallt att skapa en plattform som vi alla kan förstå och agera ifrån. Det är en plattform som ger oss trygghet i att vi utför vårt arbete på ett kvalitativt sätt och där vi kan känna oss säkra på att vi gör en positiv skillnad i de äldres liv.

TEAM som organisationsmodell för äldreomsorgen

 

Det är av avgörande betydelse att inte förväxla TEAM som en modell för hur olika yrkesgrupper ska samverka med det specifika begreppet ”TEAM” inom äldreomsorgen. Medan den tidigare betonar samarbete över yrkesgränserna, fokuserar den senare på hur personalen inom äldreomsorgen ska organisera sig själva för att nå gemensamma mål och leverera högkvalitativ vård och omsorg.

I dagens sammanhang är det mer väsentligt än någonsin att hitta arbetsmetoder som inte bara sammansvetsar arbetsgrupperna utan också effektiviserar och kvalitetssäkrar äldreomsorgen. Detta är särskilt viktigt med tanke på den ökande komplexiteten och kraven inom äldreomsorgssektorn. Att tillämpa rätt arbetsmodeller, såsom TEAM, kan vara avgörande för att säkerställa att personalen är organiserad på ett sätt som främjar samarbete, kontinuitet och professionalism, vilket i sin tur gynnar de äldre som får omsorgstjänster.

 

//swedcura.com/wp-content/uploads/2023/01/logo6208.png

Vi har en enkel idé om att vår erfarenhet kan stå till er förfogande. Vi är bra på organisationen av äldreomsorgen. För att förstå använder vi oss av vetenskapliga metoder och modeller.

Nyhetsbrev

Ange alltid din e-postadress här för att bli uppdaterad. Vi lovar att inte spamma!